Sorority Life 1

MTVs Sorority Life førte til at sororitter ikke samarbeidet med ... media.

MTVs Sorority Life førte til at sororitter ikke «samarbeide med … media». I Alexandra Robbins nye bok Pledged: The Secret Life of Sororities...